Villkor

Certifieringsuppdrag samt äkthetskontroll utförs enligt följande köpvillkor:

 1. Kommitté Bengt Lindström Sverige
  Efterforskningar om konstverkets äkthet utförs av Kommitté Bengt Lindström Sveriges expertpanel som sammankallas och administreras av Lindstrom Art & Design AB. Efterforskning görs enligt dessa villkor på digitalt material.
 2. Äkthetsintyget är en värdehandling
  Som uppdragsgivare för granskningen av konstverket delges du resultatet från bedömningen. Certifikat skrivs enbart för äkta konstverk och skickas brevledes i original till uppdragsgivaren. Om konstverket enligt kommittén kvalificerar sig för catalogue raisonné, tilldelas det även ett löpnummer som referens.
 3. Pris och betalning
  Efterforskning utifrån digitalt material utförs mot en given kostnad per konstverk. Se priset här→. Beloppet faktureras digitalt med en faktura i PDF-format som skickas till uppdragsgivarens e-postadress. Fakturan betalas av uppdragsgivaren i förskott till Lindstrom Art & Design AB:s konto inom 15 dagar. Efterforskningsarbetet påbörjas först efter att pengarna är på mottagarens konto. (Priset kan i framtiden komma att ändras utan vidare förannonsering.)
 4. Köpesumman återbetalas ej
  Inget krav ställs på kunden om denne ångrar sin beställning innan betalning är erlagd. Efterforskningsarbetet påbörjas efter att pengarna är på mottagarens konto och i och med att arbetet påbörjats återbetalas inte köpesumman, oavsett vad kommitténs bedömning blir. Det vill säga att efter erlagd avgift och påbörjad bedömning upphör 14-dagarsångerrätten enligt distansköplagen att gälla.
 5. Fördjupad efterforskning
  Om konstverket anses kräva fördjupad efterforskning, antingen fysiskt av kommittén eller av Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP, tas denna fråga upp till diskussion med ägaren. En fördjupad efterforskning kan komma att kosta mer än redan inbetalt belopp, beroende på åtgärd.
 6. Katalogisering i Catalogue Raisonné
  Som uppdragsgivare godkänner du att konstverket kan komma att katalogiseras i en upprättad officiell catalogue raisonné i samband med att betalning erläggs. Som uppdragsgivare och/eller ägare av konstverket bibehåller du din anonymitet gentemot katalogen. Katalogiseringsuppdrag görs enbart efter genomförd efterforskning av konstverket.
 7. Kommittén förbehåller sig rätten
  Kommittén förbehåller sig rätten att kunna avstå att lämna uttalande, skriva certifikat och/eller helt avstå uppdraget utan att behöva uppge några skäl. Om detta beslut fattas återbetalas erlagd avgift till uppdragsgivaren.
 8. Personuppgiftslagen, PuL
  Vi värnar om våra uppdragsgivares integritet i samband med uppdragen och följer personuppgiftslagen, PuL. Uppdragsgivarens inskickade uppgifter kommer att databehandlas, men inte exponeras eller delas med utomstående part.

2015-05-21