Presentation av Kommitté Bengt Lindström Sverige

Curt AspelinCurt Aspelin, ordförande
Aspelin arbetade tillsammans och var personlig vän med konstnären i över 40 år.

Kommitté Bengt Lindström Sveriges verksamhet har sedan början av 2014 flyttats till Sverige från Frankrike med avsikt att främja kunskapen och intresset för det samlade konstarvet. Samtidigt fungerar kommittén som en motpol till de förfalskningar som förekommer på marknaden. Kommittén har möjlighet att hjälpa auktionshus, gallerier och privatpersoner med att utfärda äkthetsintyg, eller certifieringar, som är viktiga instrument för bibehållet bra värde på marknaden. Dessutom åligger det kommittén det tidskrävande arbetet att katalogisera Bengt Lindströms betydande verk i en officiell katalog, i en så kallad catalogue raisonné.

Under Curt Aspelins ledning, sammankallas kommittén bestående av olika konstkännare med ett genuint kunnande om Bengt Lindströms konst. Däribland finner vi redaktören Ingemar Perup, vid Bonnierföretagen i Stockholm. Perup arbetade för Lindström 1972-75 och är mycket kunnig och välbekant med konstnärens arbetssätt och manér. Vidare har konstnären Pelle Engman känt Bengt Lindström sedan tidigt 60-tal och är en stor tillgång då han bland annat har 5000 fotografier av Lindströms konstverk i sitt kartotek.

Medlemmarna kan på olika sätt ha haft personliga band till konstnären, men de viktiga egenskaperna är kunskap och förståelse för konsten. Gruppens sammansättning förväntas dynamiskt förändras allt eftersom nya medlemmar tillkommer eller gamla lämnar sina uppdrag.