Frågor och svar

Här delar vi med oss av besökarnas frågor så att även du kan finna svar på det du undrar över. Om du ändå inte lyckas finna svaren är du självfallet välkommen att kontakta oss →


Se även hjälp-filen ”Att fylla i formuläret – gör så här”→


Är min Bengt Lindström tavla äkta?
Bengt Lindström kommittén som numera är flyttad till Sverige åtar sig att online på denna hemsida försöka svara på sådana frågor.
Varför bör jag ha ett äkthetsintyg?
Dessvärre florerar det många förfalskade konstverk på marknaden och även om flera av dem skulle stoppas av seriösa konstgallerier och auktionsfirmor, medför den illegala handeln att även de äkta konstverken blir svåra att sälja.

Därav är ett skriftligt äkthetsintyg på ditt konstverk en trygghet. Certifikatet blir en värdehandling som intygar äktheten på tavlan som bland annat kan följa med vid arvskiften och eventuella försäkringsfrågor, samt vid försäljning eller köp.

Hur vanligt är det med förfalskningar av kända konstnärer?
Det är svårt att svara på, men dessvärre mycket vanligare än de flesta tror. I takt med att kända konstnärens verk värderas högt, lockas mindre nogräknade personer till en försmädlig, illegal handel med stora förtjänster. Exempelvis lägger Dali-museet i Barcelona årligen mycket arbete och enorma summor i kampen mot förfalskarligorna. Dessutom förekommer det i världen organiserad löpandebandindustri av rena kopior som säljs som hötorgskonst, och ibland såsom om de vore äkta till vilseledda köpare.
Vad kostar det att få kommitténs hjälp?
En äkthetsbedömning genom digitalt material av en Bengt Lindström-tavla kostar idag 2 950 svenska kronor (SEK) inklusive moms.

Om det skulle visa sig att utredningen kräver en fördjupad analys av konstverket, antingen fysiskt av kommittén eller av Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP, kan kostnaden öka individuellt. I sådana fall återkommer kommittén och i samförstånd kommer överens med ägaren om en eventuell fortsatt utredning.

Varför tar ni betalt för att tala om äktheten på min tavla?
Att kontrollera äktheten och värdera konstverk är uppdrag som kräver specialistkunskap och djup erfarenhet. Att sådana tjänster kostar pengar är inte mer annorlunda än om din hantverkare tar betalt för sina tjänster.

Förutom att kommittén bedömer äktheten, skriver de ut ett officiellt certifikat som följer ditt konstverk och på det sättet tryggar ursprunget på tavlan i generationer. Utifrån det hopsamlade materialet katalogiseras och administreras även den officiella catalogue raisonné som utgör ytterligare en trygghet för ägarna.

Hur lång tid tar det innan jag får ett svar på min förfrågan?
Verifieringsarbetet påbörjas först efter att betalningen är erlagd från kund. Därefter är i allmänhet beräknad behandlingstid 3 veckor. Detta för att kommittén ska få rimlig tid att uttala sig om konstverket, men i vissa fall går det fortare, ibland kan det ta längre tid.

Vid de fall där en fördjupad utredning krävs, blir varje mål ett unikt fall, vilket gör det svårt att här förutse tidsåtgången.

Hur fyller jag i beställningsformuläret?
På länken finner du enkla steg-för-steg-instruktioner →, men även formuläret är utformat för att vara relativt självinstruerande. Upplever du att information inte är tydlig nog, kanske saknas något, är du välkommen att påpeka detta eller fråga oss om råd →.

Länkarna öppnas i nya fönster.

Kan ni garantera att ert utlåtande är korrekt angående min tavlas äkthet?
Förfalskningar kan vara svåra urskilja, vilket medför att det dessvärre finns en viss risk att bedömningar kan bli felaktiga. Men då varje konstnär ofta arbetar med unika tekniker kan experter i många fall avgöra om tavlan är äkta eller inte. Ibland är fallen ganska självklara, ibland behövs en djupare utredning.
På vilka sätt kan en tavla vara förfalskad?
Sydsvenskan beskrev fyra olika varianter i en artikel från den 29 januari 2011, men troligtvis finns det oräkneligt många varianter. Vi citerar artikeln:

Fyra kategorier av konstförfalskningar

  1. Signaturförfalskning. Brottet uppstår först vid försäljning. I Sverige – men inte i exempelvis Finland – får dock polisen beslagta falskt signerade konstverk som kan förstöras eller placeras i polisens samlingar. Det är inte olagligt att kopiera Picassos målningar och sälja dem vidare. Men att kalkera hans signatur är däremot signaturförfalskning och grovt bedrägeri.
  2. Konstförfalskning – varje konstverk som i bedrägligt syfte, genom manipulation eller på annat sätt, getts ett annat ursprung än det i själva verket har.
  3. Helförfalskning – ett konstverk som förfalskats från början till slut, en kopia eller en pastisch.
  4. Delförfalskning – verk där endast delar är förfalskade eller manipulerade, exempelvis genom ditsättande av falsk signatur.

Källa: Sydsvenskan, Författare: Andreas Ekström 29 januari 2011

Om det visar sig att min tavla är förfalskad, vad gör ni då?
Då meddelar vi er vårt utlåtande om tavlan och rekommendationer om vad du bör göra. Vi vidtar inga åtgärder annat än efter ägarens önskemål och enbart i samförstånd.
Vad gör jag om min tavla är förfalskad?
Beroende på situation rekommenderar vi att ägaren polisanmäler att denne blivit utsatt för ett bedrägeri. Det är viktig att förfalskade konstverk inte kommer ut på marknaden och kan säljas som om de vore äkta, vilket vore en olaglig handling.
Vad är en catalogue raisonné?
Fritt översatt är catalogue raisonné en noggrant studerad och beskrivande lista av en enda konstnärs arbete, vilken kan vara sekretessbelagd.

I en konstnärs catalogue raisonné listas och numreras betydande verk så att katalogen kan användas som en pålitlig, historisk dokumentation. Katalogen är ett verktyg som samlare, konsthandlare och advokater kan använda vid till exempel försäljning, köp och arvskifte.

Oftast är det konstnärens officiella kommitté som ansvarar för katalogen. Innehållet uppdateras och revideras kontinuerligt som en följd av kommitténs löpande bedömningar.

Läs gärna mer på Wikipedias engelskspråkiga sida →

Har jag några fördelar av att ha mitt konstverk med i catalogue raisonné?
Ja, om ditt verk kvalificerar sig för katalogen kan framtida eventuella spekulanter eller anhöriga arvtagare finna information om konstverkets äkthet, vilket tryggar värdet på objektet.
Får jag vara anonym i catalogue raisonné?
I Bengt Lindstrom Catalogue Raisonné är avsikten att ägarna ska vara anonyma.
Kan jag som privatperson ta del av informationen i catalogue raisonné?
En catalogue raisonné kan vara sekretessbelagd. Antingen är informationen tryckt i en eller flera kataloger som eventuellt kan köpas eller så finns informationen hos den officiella kommittén för just den konstnären.
Hur handskas ni med mina personuppgifter?
Vi värnar om din integritet enligt personuppgiftslagen PuL och lämnar inte heller ut dina personuppgifter till tredje part.