Så här går arbetsgången till

I korta drag kan arbetsgången vid verifiering av Bengt Lindström-tavlor beskrivas så här:

  • Verifieringsuppdraget utförs online.
  • Du fyller i det digitala formuläret med information om ditt konstverk. Där laddar du även upp minst två, upp till fyra, digitala bilder av god kvalité och hög upplösning som Kommitté Bengt Lindström Sverige kan analysera.
  • Om kommittén anser att din tavla är äkta får du ett skrivet certifikat hemskickat till dig som verifierar detta. Äkthetsintyget ska du låta följa konstverket.
  • Anses din tavla vara av betydande art listas och numreras den i Bengt Lindstrom Catalogue Raisonné.
  • Om kommittén bedömer att tavlan är oäkta får du ett meddelande om detta och rekommendationer om vad du bör göra.
  • Beräknad arbetstid är cirka 3 veckor för att kommittén ska få rimlig tid att uttala sig om ditt konstverk. I vissa fall går det fortare, i andra kan det ta längre tid. Kostnaden för uppdraget fakturerats du i förskott via din e-postadress.
  • I de fall ett konstverk anses behöva en fördjupad analys, det vill säga en fysisk granskning antingen av kommittén och/eller Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP, kontaktas du först av kommittén för en vidare diskussion.

Kostnaden för uppdraget finner du på nästa sida →