Anledningen till att låta verifiera äktheten hos sin konst

Är din Bengt Lindström-samling äkta? Detta är en fråga som kan vara svår att svara på. Kommitté Bengt Lindström Sverige vill försöka ge dig ett besked.

Bengt Lindström "Eldfågel"De på konstmarknaden funna förfalskningar av kända konstnärers verk orsakar en otrygg och olustig känsla hos såväl ägare som köpare. Det uppstår lätt en bedräglig situation där förekomsten av förfalskningarna rentav försvårar handeln av de verkligen äkta och ofta värdefulla konstverken. Lösningen är att låta kontrollera och verifiera tavlorna genom att skaffa äkthetsintyg från en betrodd källa, allra helst från konstnärens officiella kommitté. Certifikatet – äkthetsintyget – gör det möjligt att öka tryggheten och bibehålla konstverkets värde för en intresserad publik. Äktheten och värdet är två faktorer att känna till vid exempelvis försäljning och arvskifte.

Dessutom är det enligt lag förbjudet att sälja förfalskad konst som om den vore äkta. Är man osäker bör man kontrollera statusen på den egna samlingen. Samtidigt underlättar man för en eventuell köpare att komma till ett köpbeslut om tavlan verkligen är verifierad äkta.

I samband med att ”Kommitté Bengt Lindström Sverige” verifierar din tavla kommer denna, om det anses vara ett betydande verk, att katalogiseras och numreras i Bengt Lindstrom Catalogue Raisonné. Du som ägare kommer dock inte registreras i katalogen utan behåller din anonymitet. I en konstnärs catalogue raisonné är målet att lista alla framstående verk så att katalogen kan användas som ett betydelsefullt verktyg av framför allt konsthandlare och andra konstälskare vid försäljning, köp och arvskifte. Detta innebär för dig som äger ett listat verk en bibehållen trygghet inför framtiden.

Så här går det till →