Är din tavla äkta?

Här erbjuds du som ägare till tavlor målade av konstnären Bengt Lindström att få dess äkthet verifierad online över Internet.

Verifieringen utförs av ”Kommitté Bengt Lindström Sverige”, den officiella svenska kommittén. Med verifieringen medföljer ett certifikat – signerat, skriftligt äkthetsintyg – som styrker konstverkets autenticitet vid exempelvis köp, försäljning och arv.

Lindstrom-Les-Jumeaux-RGB
Lindstrom-L-ange-rouge-RGB
Lindstrom-Loke-RGB
Lindstrom-Begaret-RGB

Dessutom har kommittén uppdraget att sätta samman en officiell katalog, det vill säga en catalogue raisonné, innehållande Lindströms betydande verk. Denna katalog, jämte ett äkthetsintyg, är viktiga verktyg för bevarandet av kunskapen om Bengt Lindströms spännande konstverk för framtida generationer.

Att förfalska konst är en kriminell handling som tyvärr är lönsam för organiserade brottslingar. Bedrägerierna blir allt fler och Bengt Lindström är en av de mest förfalskade konstnärerna i Sverige. Finns det många förfalskningar i omlopp på marknaden, får det till följd att det även blir svårt att sälja de tavlor som verkligen är äkta.

För att stävja denna brottslighet är det en god idé för ägare av tavlor skapade av ansedda konstnärer att låta undersöka verkens äkthet och få äkthetsintyg utfärdade som certifierar detta.

Låt verifiera din konst, här får du hjälp med din Bengt Lindström-samling.

Mer information finner du här →

Med vänliga hälsningar
Lindstrom Art & Design